• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

ŚWIECCY

Konieczność dzielenia współodpowiedzialnością  za dzieło misyjne stanowi obowiązek i prawo oparte na godności wynikającej z Chrztu świętego, przez który „świeccy otrzymują, w sobie właściwym wymiarze, udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa — kapłańskim, prorockim i królewskim”.

Wkład osób świeckich w działalność ewangelizacyjną kościoła niejednokrotnie jest niezbędny,  aby wiara mogła zostać przekazana i zakorzeniona. Często to właśnie osoby świeckie są pierwszymi głosicielami Zmartwychwstania.

Osoby świeckie – misjonarki i misjonarze służą lokalnym wspólnotom w krajach misyjnych, ofiarując im swoje życie i zdolności, dając świadectwo życia chrześcijańskiego i pracując w wielorakich sektorach duszpasterskich i ewangelizacyjnych.

Por. RM 71 – 72

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska