• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

KAPŁANI DIECEZJALNI DLA MISJI POWSZECHNEJ


Współpracownicy Biskupa, prezbiterzy, mocą Sakramentu Kapłaństwa powołani są do udziału w trosce o misję powszechną: „Dar duchowy, otrzymany przez prezbiterów w święceniach, przygotowuje ich nie do jakiejś ograniczonej i zacieśnionej misji, lecz do najszerszej i powszechnej misji zbawienia «aż po krańce ziemi»; każda bowiem posługa kapłańska uczestniczy w owym uniwersalnym zasięgu misji powierzonej przez Chrystusa Apostołom”.
W encyklice Fidei donum Pius XII z proroczą intuicją zachęcił Biskupów, by oddali niektórych ze swych kapłanów na czasową służbę Kościołom Afryki, zatwierdzając już istniejące w tej dziedzinie inicjatywy. Dziś kapłani, zwani Fidei donum, uwidaczniają w sposób szczególny więź komunii pomiędzy Kościołami, dają cenny wkład we wzrost wspólnot kościelnych znajdujących się w potrzebie, czerpiąc z nich równocześnie świeżość i żywotność wiary.
Wszyscy kapłani winni mieć misyjne serce i umysł, powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata by mogli być posłani do głoszenia Ewangelii poza granicami swego kraju. Wymagać to będzie od nich nie tylko dojrzałości powołania, ale również nieprzeciętnej zdolności do rozłąki z w własną ojczyzną, narodem i rodziną oraz szczególnej umiejętności włączania się w inne kultury ze zrozumieniem i szacunkiem”.

Por. RM 67 -69

Obecnie z Archidiecezji Poznańskiej pracuje na misjach ad gentes 7 księży fidei donum:


- ks. bp Kujawski Romuald (od 11.03.1988 r. w Brazylii); obecnie biskup koadjutor w diecezji Porto Nacional
- ks. Czubak Grzegorz (Kazachstan)
- ks. Fischer Marek (od 1991 r. w Namibii)
- ks. Jędrzejak Henryk (od 3.12.1990 r. w Kamerunie)
- ks. Muszak Stanisław (od 1.07.1972 r. w Brazylii)
- ks. Wierusz Marian (od 12.03.1975 r. w Brazylii)
- ks. Grzesiak Mariusz (od 2011 r. na Ukrainie)

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska