• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Kongresy Diecezjalne dla dzieci

Diecezjalne Kongresy Misyjne Dzieci są okazją aby w rozpalić w najmłodszych zapał misyjny; dają okazję dzieciom spotkania się z misjonarzami; są najbardziej dynamiczną formą apostolatu misyjnego wśród najmłodszych.
Spotkania z innymi grupami misyjnymi, służą możliwości pogłębienia wiedzy misyjnej oraz wymianie doświadczeń ze swej dotychczasowej działalności. Pogłębiają wiarę uczestników i owocują gorliwością apostolską.
Jest to czas wzajemnego spotkania odbywającego się w radości jak również możliwość uczestniczenia w katechezach czy też innych formach mających na celu głębsze poznanie problematyki krajów misyjnych i naszej współodpowiedzialności za dzieło ewangelizacji świata. Udział w Kongresie poprzedza czas wspólnego duchowego przygotowania jego uczestników, co pozwala na owocne przeżycie tej formy zaangażowania misyjnego.

Archidiecezja Poznańska od kilku już lat organizuje Kongresy Misyjne Dzieci. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Poznaniu w 2005 roku. Następnie, w roku 2007 małych misjonarzy gościł Śrem, a w roku 2009 i 2011 znów misyjnymi kolorami dzieci ubarwiły Poznań.

Poprzez spotkania kontynentalne najmłodsi poznają życie misjonarzy i tych do których zostali oni posłani. Towarzysząca każdemu Kongresowi loteria fantowa jest dla dzieci okazją wsparcia konkretnego misjonarza i jego dzieł apostolskich.

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska